I Małopolski Kongres Kobiet
Kontakt do nas:
biuro@mostkobiet.org.pl
Postaramy się, w miarę możliwości, odpowiadać na każdy e-mail do nas w ciągu kilku dni.

I Małopolski Kongres KobietI Małopolski Kongres Kobiet

STOWARZYSZENIE

Nazwa „Most Kobiet” zawiera w swojej symbolice potrzebę łączenia różnych środowisk w celu poznawania się, budowania porozumienia, współdziałania i integracji. Jesteśmy głęboko przekonane, że mądrość tkwi w otwartości i szacunku dla różnorodności, a siła we współpracy, rozwoju i dzieleniu się zasobami. „Dzielenie się” rozumiemy jako: inspirowanie, wymianę wiedzy, doświadczeń i informacji, wzajemne wspieranie na różnych polach.

Staramy się naszymi działaniami wpłynąć na zmianę szkodliwych stereotypów, schematów myślenia i działania, a promować postawy pozytywne, pozwalające realizować ważne cele i spełniać się w życiu.

STATUT STOWARZYSZENIA MOST KOBIET - Tekst jednolity statutu z dnia 28 marca 2017 r.

KRS 0000468408

Nr konta bankowego:
Stowarzyszenie Most Kobiet
Bank Millenium 24 1160 2202 0000 0002 4693 3466

Jeżeli utożsamiasz się z celami naszego stowarzyszenia i jesteś zainteresowana/ny czynnym udziałem w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie "Most Kobiet", serdecznie zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi. W tym celu wystarczy wypełnić załączoną poniżej deklarację członkowską, przesłac mailem lub listownie i czekać od nas na informację zwrotną.

Pobierz deklarację Członkowską Stowarzyszenia „Most Kobiet”

Zarząd tworzą:

  • Anna Łyżwa - Prezes Zarządu
  • Małgorzata Wiktoria Bednarczyk - Wiceprezeska Zarządu
  • Dorota Oleksiuk - Wiceprezeska Zarządu
  • Aneta Rydz - Wiceprezeska Zarządu

Sekretarz zarządu:

  • Joanna Warchoł

Pola działania Stowarzyszenia

Małopolski Kongres Kobiet

Stowarzyszenie Most Kobiet zostało powołane przez grupę Małopolanek w celu organizacji Małopolskiego Kongresu Kobiet, którego pierwsza edycja miała miejsce 1 marca 2014 r. w Krakowie i zgromadziła ponad tysiąc kobiet (a także nielicznych mężczyzn). Organizacja i program Kongresu, którego partnerem merytorycznym był Uniwersytet Jagielloński, ocenione zostały bardzo pozytywnie zarówno przez uczestników, jak zewnętrznych obserwatorów i przedstawicieli mediów. Równie udany był II Małopolski Kongres Kobiet (7 marca 2015 r.), którego partnerem merytorycznym był Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Trzecia edycja Małopolskiego Kongresu odbyła się pod hasłem przeciwstawiania się stereotypom 27 lutego 2016 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a kolejna, czwarta - 5 marca 2017 r. w centrum konferencyjnym hotelu DoubleTree by Hilton Kraków Hotel & Convention Center przy ul. Dąbskiej 5, koło Galerii Plaza w Krakowie. Hasło przewodnie kongresu brzmiało "Moc jest w nas"

Intencją Stowarzyszenia jest, aby Małopolski Kongres Kobiet był wydarzeniem skupiającym aktywne mieszkanki Krakowa i Małopolski, promującym lokalne liderki, artystki i profesjonalistki wszelkich dziedzin. Staramy się, aby MKK proponował tematy ciekawe, inspirujące i ważne dla kobiet, był okazją do wymiany doświadczeń, prezentacji osób i stowarzyszeń działających w Małopolsce na rzecz kobiet.

Ogrody Kobiet

Stowarzyszenie Most Kobiet od trzech lat organizuje czerwcowe spotkania zatytułowane "Małgorzaty dla Małopolski", a w latach 2014 - 2017 prowadziło nieformalny projekt pod hasłem Ogrody Kobiet, w ramach którego miały miejsce cykliczne, kameralne imprezy o charakterze prelekcji, warsztatów czy spotkań z ciekawymi kobietami.

 
Patronat Honorowy

Anna Pieczarka
Członek Zarządu Województwa Małopolskiego


Organizator


Partner Główny


Partnerzy


Patronat Medialny


Srebrny Sponsor


Brązowi Sponsorzy

Sponsorzy Wspierający

  15 czerwca 2019 r., Małopolski Kongres Kobiet.